Политика за враќање на производ


Оваа политика за враќање односно замена на производ се однесува  само за оние производи кои се нарачани и платени од страна на купувачите, преку онлајн продавницата www.triteks.mk , и истата ги опфаќа следните услови:

        - Купувачот има право да испрати барање за враќање/замена на производот во рок од 3 дена по приемот на производот;
        - Барањето за враќање на производот испратете го на е-маил адреса  contact@triteks.com  или контактирајте не на тел. бр. +389 48 413 929 каде ќе ви дадеме повеќе инструкции околу процесот на враќање на производот;
        - Производот може да се врати во горе наведениот рок, заедно со приложената фактура и испратница;
        - Производот кој се заменува или враќа неоштетен и некористен ни го испраќате преку Курир, на свој трошок;
        - Сумата на производот кој се враќа, ќе бидете вратена на банкарската сметка, која купувачот ја наведил во барањето за враќање на производ.
        

www.triteks.mk има право да ја менува Политиката за враќање на производ. Сите ревизии или промени ќе стапат на сила веднаш со нивното објавување.
За било какви дополнителни прашања во врска со враќањето на производ ве молиме контактирајте не.